Mijn favorieten

Aankoop makelaar

Het kopen van een woning heeft voor de meeste van ons verstrekkende financiële consequenties. Zo'n beslissing wordt omgeven met allerlei onzekerheden en u heeft vele vragen. ­RIJNSTAETE Makelaardij geeft u antwoord op al uw vragen en biedt u de zekerheid en veiligheid van de aankoopbegeleiding.­Hen­ny is als geen ander thuis in­uw regio.

Het kopen van een woning start overigens bij de zogenaamde "klik". Voor wat dat gedeelte betreft verkoopt een woning als het ware zichzelf. Is die klik er niet; heeft u geen goed gevoel bij de woning nadat u er doorheen bent gelopen, dan luidt het advies van­RIJNSTAETE Makelaardij: "koop het niet".

Is die klik er wel, dan heeft het zin om rationeel verder te redeneren, bijvoorbeeld:

  • staat de vraagprijs van de woning in redelijke verhouding tot de taxatiewaarde of is er sprake van overvragen;
  • is de woning gevoelig voor waardedaling; courantheid;
  • hoe is de bouwtechnische staat van de woning. Is er sprake van gebreken en dienen die direkt verholpen te worden of kan herstel wachten;
  • welke bepalingen staan er in het bestemmingsplan m.b.t. het gebruik en bebouwing van het perceel en de omgeving, nu en in de toekomst;
  • welke zakelijke rechten rusten er op de grond. Is er bijvoorbeeld sprake van een recht van overpad, uitzicht, etc.;
  • is er sprake van bodemverontreiniging of asbest.


Natuurlijk; een verkoper heeft mededelingsplicht. Maar u op uw beurt heeft onderzoeksplicht!
En aangezien wonen emotie is, zijn weinig kopers in staat om, onder invloed van die emotie, op een commercieel vaardige wijze het gunstigste onderhandelingresultaat te realiseren.
RIJNSTAETE Makelaardij werkt volgens de voorschriften van de NVM. Dat betekent onder andere dat­ Henny van Leeuwen ­uitsluitend úw belangen behartigt en niet die van de verkopende partij.

Reeds vele kopers hebben RIJNSTAETE Makelaardij ingeschakeld om z’n professionaliteit. Maar u wilt uiteraard ook ­de makelaarskosten weten. In tegenstelling tot bij verkopen, hanteert Henny ­bij aankopen het zogenaamde ‘omgekeerde’ courtagesysteem, waarbij­ de aankopend ­makelaar meer courtage ontvangt naarmate de aankoopprijs van uw droomhuis lager is.

Voorbeeld: vraagprijs woning € 240.000,-; koopprijs € 228.000,-; courtage is 10% (excl. btw) van 240.000 – 228.000 = € 1.452,-- (incl. btw).
Op deze manier kunt u er op vertrouwen dat­ Henny altijd scherp ­is op ­zijn dienstverlening.